Подмяна на накладките

Подмяната на спирачните накладки се налага тогава когато старите се износят. Това става след различно време и естествено зависи от интензитета на използване на автомобила.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *