За да бъде колата в движение

Нормално е един стар автомобил да има повече нужда от поддръжка. Понякога обаче нуждата от ремонт се явява в най-неподходящи момент. Точно тогава може да закупим части мегапартс и така хем да спасим семейния бюджет, хем да върнем колата в движение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *